Markada Kurumsal Kimliğin Rolü

Firmaların marka olma yolunda ilerlerken atması gereken bazı temel adımlar vardır.Bunlardan en önemlisi ve yapıtaşı da kurumsal kimlik çalışmalarıdır. Peki Nedir kurumsal kimlik? İsminden de anlaşılacağı üzere firmanızın değerinin bilinmesini sağlayacak ve bu değerin hangi seviyede olduğunu ortaya koyacak olan kimliktir. Bu kimlikte; marka isminden tutun, logo tasarımına, slogan ve metin yazarlığına, kartvizit tasarımına, katalog tasarımına, antetli kağıt tasarımına, broşür tasarımına ve sosyal medya tasarımlarına kadar bir çok done bulunmalıdır, ve en önemlisi marka yapan şey aslında sadece bu donelere sahip olmak değil bu kurumsal materyallerin tasarımda bütünlük ilkesine uygun olarak yani tek bir elden ve tek bir konsept dahilinde yapılması doğru olacaktır. Böylece markanın bir tarzı, bir rengi, bir tasarım çizgisi olacaktır.

Günümüzde gözlemlediğim en önemli şeylerden biri aslında kurumsal kimlikle ilgili… Öyle firmalar görüyorum ki, işlerinde çok başarılılar ve gerçek anlamda yaptığı çalışmalarla ve çıkardığı yeniliklerle pazarda asla rekabet edilemez bir portansiyelleri var, yani işlerinde marka olmayı hak ediyorlar fakat gel gelelim o kadar yanlış tasarımcılarla ve marka stratejistleriyle çalışıyorlar ki marka yolunda savruluyorlar.

Oysaki işinde profesyonel bir tasarımcıyla yola çıkmış olsalar, kurumsal yapıları o başta kurulan düzene göre inşaa edilip devam edecek ve firma büyümeye başladığında başta oluşturulan o kurumsal dinamik yapı markayı destekleyip bir başarıya ulaştıracak.